Del indlægget
Facebook Twitter LinkedIn

Lukkede vinduer og beskidte ventilationsanlæg hindrer eleverne i at lære

Elevers faglighed påvirkes så meget af dårligt indeklima, at der kan være op til et års forskel på deres præstationer set over et helt folkeskoleliv. Det giver unødvendig mistrivsel i alt for mange danske skoler, skriver næstformand for DSU Katrine Evelyn Jensen og formand for Blik og RørUngdom Kasper Jørgensen.

Indlægget er oprindeligt bragt i Information den 12. oktober 2021.

Dårligt indeklima udgør et større problem i folkeskolen, end mange tror. Og indrømmet: Det lyder ikke særligt sindsoprivende at tale om ventilationskanaler og indeklima på skolerne. Men vidste du, at undersøgelser fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at der, set over et helt skoleliv, kan være et helt års forskel på den faglige præstation mellem de elever, som er blevet undervist i et godt indeklima, og dem som kun har kunnet åbne et vindue?

Vi taler ofte om børns trivsel i folkeskolen, men kampen for et bedre indeklima i landets daginstitutioner og skoler bliver ofte overset. Ikke nok med at der kan være store forskelle på børns faglige præstation, så kan et dårligt indeklima også medføre både fysiske og psykiske gener såsom hovedpine, træthed, allergi, hoste og irritation af øjne og næse.

Vi ved, at de fysiske rammer har stor betydning for vores mulighed for at lære nyt. Vi ved alle, hvordan det er at sidde i lokaler med tung luft, støv og alt for høj temperatur, og hvis det er hverdagen for vores børn, så er der da ikke noget at sige til, at det kan være svært at koncentrere sig om det, der foregår ved tavlen.

Desværre er det virkeligheden for rigtig mange elever i de danske folkeskoler. Undersøgelser fra fagforeningen Blik og Rør viser, at kun en femtedel af alle folkeskoler regelmæssigt får renset ventilationskanalerne. Hele to tredjedele får kun skiftet filtre og aldrig renset ventilationskanalerne. Og ikke nok med det, så er det kun halvdelen af landets kommuner, der fører tilsyn med, om skolerne og daginstitutionerne får regelmæssig service af ventilationsanlæggene.

I en Realdania-rapport fra 2017 skriver de, at grænseværdien for CO2-koncentration er overskredet i 47 procent af brugstiden på de 224 undersøgte skoler. Det vil sige, at næsten halvdelen af tiden, eleverne modtager undervisning, sker det med dårlig luftkvalitet.

Der er altså mange gode grunde til at råbe op om vigtigheden af et godt indeklima for vores børn. Det har afgørende betydning for trivsel og læring. Alligevel bliver indeklimaet nedprioriteret alt for mange steder i dag.

Om få uger er der kommunalvalg, og her håber vi, at du vil overveje at sætte dit kryds ved en kandidat, der kæmper for et bedre indeklima i daginstitutionerne og skolerne. Det har større betydning for børnenes hverdag, end du tror.