Del indlægget
Facebook Twitter LinkedIn

Bedre indeklima i folkeskolen kræver lovgivning fra Christiansborg

Det er under al kritik, at man ikke tager problemerne med dårligt indeklima mere alvorligt. Især fordi vi står midt i en mistrivselskrise, og vi ved, at dårligt indeklima skaber mistrivsel, skriver Danske Skoleelever i et fælles debatindlæg med Blik- og Rørarbejderforbundet.

Indlægget er oprindeligt bragt på Skolemonitor d. 9. august 2022

I denne uge er der skolestart på folkeskoler over hele landet. For de fleste elevers vedkommende er det heldigvis et glædeligt gensyn med gode klassekammerater, dygtige lærere og trygge rammer.

Men for alt for mange elever er det også en tilbagevenden til klasselokaler med dårligt indeklima.

I foråret udkom det omfattende og anerkendte Masseeksperiment, der handlede om indeklima og trivsel i undervisningsmiljøer.

Resultatet var desværre ganske nedslående, og konklusionen står skrevet sort på hvidt: CO2-niveauet i klasselokalerne på landets folkeskoler er ikke blevet bedre siden en tilsvarende, landsdækkende måling i 2009.

Det betyder, at luften i klasselokalerne har en lige så høj CO2-koncentration – den klareste markør for indeklimaets tilstand – som for 13 år siden.

Vi kender allesammen dét med at sidde i et lokale med dårligt indeklima. Luften er tung. Du mærker trætheden og mister simpelthen koncentrationen. Måske får du hovedpine og oplever svimmelhed.

Det er ikke desto mindre den hverdag, vi byder vores skoleelever.

Dårligt indeklima bidrager til mistrivsel

At det dårlige indeklima har store negative konsekvenser for undervisningsmiljøet samt elevernes indlærings- og koncentrationsevne er i sig selv et problem. Men det interessante – eller tragiske om man vil – ved den nye undersøgelse er, at den viser, at det dårlige indeklima også påvirker elevernes trivsel.

Samtidig står vi i en trivselskrise, hvor mistrivslen blandt børn og unge er historisk høj. Alle alarmklokker burde bimle og bamle. For det handler om vores skoleelever, der tilbringer langt størstedelen af deres børne- og ungeliv i folkeskolen – en af de vigtigste fællesskabsinstitutioner i vores samfund.

I Danske Skoleelever (DSE) og Blik- og Rørarbejderforbundet mener vi, det er under al kritik, at der – især fra politisk hold – ikke er mere fokus på det dårlige indeklima i folkeskolen.

Det er ellers ikke, fordi der som sådan mangler fokus på folkeskolen, hvis man følger med i den politiske debat.

Ofte bliver der f.eks. talt om mere praksisfaglighed i folkeskolen og om at ”sætte folkeskolen fri”. Men indeklimaet – som i øvrigt handler om både undervisnings- og arbejdsmiljø – går ofte i glemmebogen.

Faktisk er der i dag flere krav til indeklimaet i de danske grisestalde end i vores skoler.

Lovkrav om maksimalt CO2-indhold

Alle elever har ret til et sundt indeklima. Det budskab vil de fleste af politikerne og Folketingets partier ellers glædeligt bakke op om.

Men når de politiske skåltaler er ovre, så er handlingen fra Christiansborg desværre udeblevet. Netop handling er der brug for, hvis vi skal komme det dårlige indeklima til livs.

Derfor bør Folketinget indføre lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokalerne, ligesom der bør indføres krav om regelmæssig rensning af ventilationsanlæg og -kanaler. Og så har vi ikke en gang nævnt, at der stadig er skoler, der slet ikke har mekanisk ventilation.

Desuden er eleverne – i modsætning til lærere og skolens øvrige personale – ikke beskyttet af arbejdsmiljøloven ift. dårligt indeklima.

Derfor bør vi styrke tilsynet med undervisningsmiljøet, herunder indeklimaet.

Der er kort sagt brug for lovgivning fra Christiansborg.

Nyt skoleår – ny kamp for indeklimaet

Et nyt skoleår står for døren.

I Blik- og Rørarbejderforbundet og Danske Skoleelever fortsætter vi kampen for et bedre indeklima i folkeskolen.

Det er skoleeleverne, der mærker konsekvenserne af det dårlige indeklima, og det er medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, der kan installere og vedligeholde løsningerne.

Bliver det kommende skoleår mon året, hvor indeklimaet i folkeskolen for alvor kommer øverst på dagsordenen?

Har politikerne viljen og modet til at træffe de nødvendige valg?

Vores opråb til Christiansborg er klart: Lad os nu fikse indeklimaet og sætte en stopper for årtiers politisk svigt af eleverne i folkeskolen!