Skoler skal ikke være smittefabrikker

Debatindlægget er bragt i Politiken den 7. april 2021.

Landets skolebørn – og ikke mindst deres forældre – kan så småt begynde at glæde sig til gensynet med skolebænk og klassekammerater. Men hvad er det for en hverdag, der venter, når vi genåbner samfundet? Og hvordan undgår vi, at de kommende måneder bliver en rutsjebanetur af op- og nedlukninger af skolerne. Den sidste tid har vi set bekymrende eksempler på lokale smitteudbrud. Eksempelvis i Halsnæs, Fredensborg, Aarhus og Kolding. Alene i Kolding blev tre skoler og en vuggestue ramt af et større smitteudbrud af covid-19 – en situation, der formentlig vil gentage sig andre steder de kommende måneder, i takt med at vi langsomt åbner mere og mere. Medmindre vi altså tager de intelligente løsninger i brug, som vi ved kan gøre en forskel.

Vi er ikke virologer, men vi repræsenterer en stor gruppe fagfolk, som forstår, hvordan man mindsker smittespredning ved hjælp af intelligente tekniske installationer som ventilationsanlæg og berøringsfrie løsninger. Løsninger, som den dag i dag desværre slet ikke bruges nok. Forskning peger ellers på, at eksempelvis ventilation med udendørs lufttilførsel er et vigtigt redskab, når man vil mindske spredningen af smitte. Derfor er det dybt bekymrende, at kun 40 procent af danske folkeskoler opfylder bygningsreglementets krav om frisk luft. Og når flere eksperter har italesat de danske folkeskoler som ’smittefabrikker’, gør det ikke bekymringen mindre. Dårligt indeklima og ringe luftkvalitet er ikke et problem, som er opstået på grund af corona. I flere årtier har eksperter på området forsøgt at råbe politikerne op og gøre opmærksom på problemet. Debatter, forskningsstudier og ansvarsforskubbelser har der været rigeligt af.

Det, der til gengæld har manglet, er reel politisk ansvarstagen i forhold til den luft, vores børn indånder. Vores budskab til politikerne – fra byrådene til Christiansborg – er derfor klar: Gør noget ved det dårlige indeklima i folkeskolen, og høst de mange gevinster, det vil medføre. For ud over at mindske smitte vil et bedre indeklima også øge trivslen og indlæringsevnen blandt eleverne, nedbringe sygefraværet blandt personalet, mindske risikoen for skimmelsvamp, sænke energiforbruget og forbedre samfundsøkonomien. Kigger vi til vores naboer i Tyskland, har regeringen afsat 3,5 mia. kr. til at forbedre ventilationssystemerne på skoler, kontorer, universiteter og andre offentlige bygninger. Det eksempel kan vi lære af i Danmark. Vi har en enestående chance for at få gjort op med smittefabrikkerne. Lad os gribe den.