STIL OP FOR
INDE-
KLIMAET
INDEKLIMAAMBASSADØR

Hvorfor skal jeg stille op for indeklimaet?

Bedre indeklima vedrører os alle, uanset om vi er blå, røde, unge eller gamle.

Det handler om, at dem vi holder af har ret til en god hverdag med frisk luft i de institutioner, de tilbringer så mange timer i. Hvis du stadig har spørgsmål til, hvorfor netop du skal stille op for et bedre indeklima, så kan du læse med her.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Q&A

Q|Hvor stort et problem er dårligt indeklima egentlig?
9 ud af 10 klasseværelser og op mod halvdelen af daginstitutioner har et dårligt indeklima. Vi ved, at det også halter gevaldigt mange steder på ældreområdet. Konsekvenserne af dårligt indeklima er alt fra irritation i øjne, næse og hals til hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Flere studier har vist, at indeklima påvirker skoleelevers præstation og indlæring.
Q|Kan man ikke bare åbne et vindue?
Forskning i indeklima viser, at det er vigtigt at få udskiftet luften i lokalet. Det sker nemmest ved hjælp af et ventilationsanlæg, som automatisk udskifter luften og tilfører frisk luft udefra. Desuden kan et åbent vindue give gener som f.eks. træk, kulde og støj.
Q|Har vi råd til et bedre indeklima?
Spørgsmålet er nærmere, om vi har råd til at lade være. Beregninger peger på, at et bedre indeklima kan have positive effekter på samfundsøkonomien, både for kommuner og staten. Det skyldes blandt andet, at skoleelever bliver mere veluddannede, og at sygefraværet for både elever og lærere falder.
Q|Hvad koster det at forbedre indeklimaet?
Konsulenthuset Incentive og forskere fra DTU har lavet en beregningsmodel, der viser de samfundsøkonomiske gevinster ved at forbedre indeklimaet. Esbjerg Kommune er en af de første, der har brugt beregningsværktøjet. Her var konklusionen, at der var samfundsøkonomiske gevinster på over 260 mio. kr. de næste 30 år mod en investering i bedre indeklima på 83,5 mio. kr. Beregningsmodellen kan downloades her.