BLIV
KLOGERE
BLIV KLOGERE

Hvorfor er et
godt indeklima
vigtigt?

I Danmark opholder vi os indendørs omkring 80-90 % af livet.
Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er godt i de bygninger, vi befinder os meget i.
Når indeklimaet er dårligt, har det konsekvenser for vores helbred og for vores bygningers sundhed. Luften føles tung, og vi kan opleve træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær
og irritation i øjne, næse eller svælg. Samtidig skaber et dårligt indeklima optimale forudsætninger for fugtproblemer og skimmelsvamp i lokalet.

Hvad sker der, hvis vi forbedrer
indeklimaet i offentlige institutioner?

BEDRE TRIVSEL FOR
DEM, SOM OPHOLDER
SIG I LOKALET

SUNDERE ARBEJDS-
MILJØ OG MINDRE
SYGEFRAVÆR

HØJERE
INDLÆRINGSEVNE
OG BEDRE
KONCENTRATION

LAVERE
ENERGIFORBRUG

SAMFUNDS
ØKONOMISKE
BESPARELSER

SUNDERE BYGNINGER
MED MINDRE RISIKO
FOR SKIMMEL

STØRRE
BRANDSIKKERHED

I kraft af regelmæssig
rensning af ventilationskanaler
FOLKETINGET VS. KOMMUNERNE

Hvad kan vi gøre?

Hvis vi skal lykkes med at sikre et bedre indeklima i offentlige institutioner,
kræver det politisk fokus fra både Folketinget og de 98 kommuner.

FOLKETINGET KAN:

  • Indføre lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i daginstitutioner, klasselokaler og plejecentre.
  • Indføre krav om kommunal handlepligt, hvis indeklimaet er utilfredsstillende.
  • Styrke den lovpligtige kontrol, vedligehold og rensning af ventilationsanlæg og -kanaler.
  • Styrke tilsynet med undervisningsmiljøet.

KOMMUNERNE KAN:

  • Installere indeklimasensorer i alle daginstitutioner, folkeskoler og plejecentre, der som minimum måler CO2og temperatur.
  • Udarbejde kommunale handleplaner, som kortlægger status på indeklimaet i kommunens institutioner og indeholder forpligtende strategier for, hvordan man vil forbedre det.
  • Stille krav til regelmæssig kontrol, vedligehold og rensning af ventilationsanlæg og -kanaler i kommunens institutioner.