VIDENS-
DELING
RAPPORTER

Indeklima og trivsel i undervisningsmiljøer - Resultatrapport for Masseeksperimentet 2021

Elever tester deres eget indeklima

Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret indeklima

Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen – hovedrapport

Indeklima i daginstitutioner

Indeklima i skoler – undersøgelse af indeklima i Norden

Indeklima i skoler

Luftkvalitet i danske skoler

Masseeksperimentet 2014 – Indeklima i klasselokaler

Sammenhæng mellem luftkvalitet I grundskoler og elevers indlæring