VIDENS-
DELING
RAPPORTER

Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret indeklima

Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen – hovedrapport

Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen – kort version

Indeklima i skoler

Indeklima i daginstitutioner

Indeklima i skoler – undersøgelse af indeklima i Norden

Luftkvalitet i danske skoler

Masseeksperimentet 2014 – Indeklima i klasselokaler

Sammenhæng mellem luftkvalitet I grundskoler og elevers indlæring