Corona må ikke stå i vejen for vores børns ret til ren luft

Det er beklageligt, at børne- og undervisningsministeren nu igen nedprioriterer indsatsen for at skabe bedre indeklima i landets folkeskoler og institutioner. Vi står med et akut problem, hvor CO2-niveauet overskrides i mere end 90 procent af folkeskolerne, skriver Troels Blicher Danielsen og Henrik W. Petersen.

Indlægget er oprindeligt bragt på Altinget Uddannelse den 2. juni 2021.

Det halter gevaldigt med indeklimaet i landets folkeskoler og institutioner.

Det er ikke ligefrem en hemmelighed. Alligevel oplever vi, at den politiske indsats for at gøre noget ved problemet gennem mange år i bedste fald har været mangelfuld og i værste nærmest ikke eksisterende.

Undskyldningerne er mange. Senest er coronakrisen, som det blev beskrevet for nylig her hos Altinget, blevet taget i brug som forklaring på, hvorfor regeringen har valgt at sætte udarbejdelsen af en handlingsplan for bedre indeklima i bero til efter sommerferien.

Og det er bare det seneste eksempel på den deprimerende nedprioritering af det indeklima, der fylder en stor del af hverdagen for børn, unge, pædagoger og undervisere, som derfor må finde sig i gener som hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Forpassede chancer

Netop coronakrisen har ellers sat en tyk streg under, hvor vigtigt det er at have god ventilation i blandt andet klasselokalerne. I virkeligheden burde man have udnyttet den tid, hvor børn og unge har været tvunget til at blive hjemme, til at indlede renoveringen af de kommunale bygninger.

Når det ikke er sket, ville det da være logisk i stedet at benytte sig af den kommende sommerferie, hvor lokalerne står tomme, til at sætte gang i arbejdet. Men med børne- og undervisningsministerens udmelding kan vi konstatere, at det heller ikke kommer til at ske.

Derfor er det naturligt at spørge, om ministeren og resten af Folketinget egentlig har forstået, hvor galt det står til med indeklimaet i landets folkeskoler og institutioner, der stadig lider under det enorme renoveringsefterslæb i de kommunale bygninger.

Akut problem

For problemerne er akutte. Tidligere har en undersøgelse fra Realdania og DTU eksempelvis vist, at reglerne for CO2-niveauet overskrides i mere end 90 procent af folkeskolernes klasselokaler i løbet af en skoledag sammenlignet med nye bygninger. Samtidig er der for lidt lys og for meget støj i mindst halvdelen af tiden. Det er simpelthen bare ikke godt nok.

Derudover kan vi se, at elever på skoler med mekaniske ventilationsanlæg klarer sig langt bedre i de nationale tests. Samtidig reducerer et godt indeklima antallet af sygedage for elever og lærere. Der er med andre ord god samfundsøkonomi i et bedre indeklima.

Derfor nytter det ikke, at man gang på gang sparker problematikken til hjørne. Det forsvinder den ikke af. Der er brug for langsigtede investeringer på området og for at få fastlagt en konkret handlingsplan nu.

Den skal sammensættes på en måde, så kommunerne får økonomisk råderum til at vælge de rette løsninger og ikke bare at gå efter den billigste her og nu-pris eller efter at lappe på eksisterende, mangelfulde installationer. Det skylder vi både vores børn og de voksne, der arbejder med dem til daglig.